Hướng dẫn quản lý, trỏ tên miền tại Godaddy

Để quản lý tài khoản và các sản phẩm đã mua, đầu tiên bạn phải login, vào phần My Products và chọn Domain Mananger.

Những domain hiện có của bạn tại Godaddy sẽ được liệt kê toàn bộ tại trang quản lý này, giúp bạn dễ dàng thao tác.

My Products liệt kê tất cả các sản phẩm của bạn

1. Thay đổi Nameserver cho Domain

Để thay đổi nameserver cho domain, bạn chọn domain tương ứng để thanh menu bật sáng cho phép bạn tương tác. Chọn Nameservers > Set Nameservers.

Cửa sổ Nameserver Settings sẽ xuất hiện với 2 lựa chọn là StandardCustom. Mặc định bạn sẽ dùng Nameserver của Godaddy. Nếu muốn sử dụng Nameserver ngoài, bạn chọn custom, điền thông số Namserver mà bạn muốn và save lại. Khoảng vài giây sau thông tin mới sẽ được cập nhập cho domain của bạn.

2. Trỏ tên miền về IP Hosting

Một lưu ý nhỏ khi bạn muốn trỏ domain về IP Hosting là bạn phải sử dụng Nameserver của Godaddy (cấu hình như phần 1 ở trên.)

Trong trang quản lý domain, chọn domain muốn trỏ về IP Hosting và chọn Manage DNS ở gần cuối trang.​

Tại đây bạn sẽ có 2 lựa chọn, thay đổi thông số có sẵn hoặc thêm thông số mới.

Để thêm một subdomain cho tên miền tại Godaddy, bạn cần tạo một Record A với Host là tên subdomain và Points to là IP bạn muốn trỏ đến.

Sau khi chỉnh sửa xong bấm Save để hoàn tất thay đổi.​

3. Gia hạn Domain

Mặc định domain tại Godaddy sẽ tự gia hạn lại, nhưng trong một số trường hợp bạn đã tắt lựa chọn mặc định này, bạn có thể chọn vào liên kết ngày hết hạn trong cột Expires ở trang quản lý domain.

Cửa sổ Revew Domains sẽ xuất hiện để bạn chọn quãng thời gian, sau khi thao tác xong nhấn Next và Finish.

Cuối cùng bạn sẽ được chuyển đến Shopping Cart và tiến hành thanh toán như khi mua domain mới. Để tiết kiệm chi phí, bạn nên tìm mã giảm giá của Godaddy trước khi thanh toán.

4. Ẩn thông tin Domain

Trong trường hợp bạn muốn ẩn thông tin đăng ký Domain của mình, chọn cột Privacy rồi nhấn Add.

Tiếp đó bạn nhấn Add tại Private Registration và tiến hành checkout thanh toán.

5. Thay đổi thông tin chủ sở hữu Domain

Để thay đổi thông tin chủ sở hữu Domain, tại trang quản lý domain bạn chọn Contacts ở trên thanh menu -> Contact Information.

Chọn Edit để thay đổi thông tin sở hữu hiện tại, nếu bạn muốn dùng thông tin này cho các contact khác thì tick chọn Use for all contact types để thay đổi một loạt.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, sẽ có một email xác nhận được gửi đến email đăng ký của bạn, bạn cần check email và làm theo hướng dẫn để hoàn thành bước cuối trong update thông tin.

Lưu ý sau khi update thông tin thì domain đó sẽ bị khoá transfer trong vòng 60 ngày, vì vậy bạn cần chú ý nếu có ý định transfer tên miền sang một nhà cung cấp khác.

Leave a Comment: